Hvad er en munk?

En munk er et ord som stammer fra Grækenland. Det betyder, at det en som lever alene, og som ikke må have seksuelt samkvem med andre mennesker. Det er som regel mænd, men kvinder kan også være munke. Det er folk, som godt kan lide at bo for eksempel oppe i bjergene væk fra alting. Her lever de et liv i relativt fattigdom, og med ganske lidt mad. Derfor er mange munke typisk meget udsultede at se på.

Derudover ber de en masse gange dagligt, og det får dem til at føle sig tilpas med sig selv. Det primære formål med en munks liv er, at tilbede den gud som de måtte tro på. Derudover er der senere hen kommet en masse turistattraktion i at besøge munke på deres klostre. Det kunne for eksempel være i Thailand, hvor der er rigtigt mange klostre.

Munke bærer en speciel form for dragt, som skal symbolisere renlighed og orden. Det er typisk en sort eller orange dragt. Alle munke i det samme kloster bærer samme dragt.

Vil du gerne være munk?

Ja så kan du naturligvis kontakte mig. Jeg lever selv som munk, men jeg ser mig selv som en mere moderne munk. Det er ikke alle, som synes om dette. Så længe jeg er glad, ja så er jeg egentlig tilfreds.